ประกาศ

เราพบแร่ใยหินได้ที่ไหนบ้าง ???
ปูนซีเมนต์ Asbestos (Asbestos Cement)
คุณจะพบปูนซีเมนต์ Asbestos นี้ได้ในหลายๆ ที่ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เช่น

หลังคาซีเมนต์ Asbestos
โดยส่วนมาก หลังคาประเภทนี้จะทำมาจากแผ่นซีเมนต์ผสม Asbestos ลอนลูกฟูก ขนาดใหญ่ มีใช้กันทั่วไปกับอาคารในโรงงานอุตสาหกรรมโดยปกติ เมื่อมีการใช้งานผ่านไปหลายปี มักจะมีพวกตะไคร่น้ำมาเกาะคลุมที่หลังคาเหล่านี้

แผ่น Asbestos เคลือบผนัง
รูปร่างและลักษณะคล้ายกับแผ่นหลังคา โดยมากจะใช้กับผนังของอาคารที่มีการใช้หลังคาซีเมนต์ Asbestos

ท่อระบายน้ำจากหลังคาและรางน้ำ Asbestos
บางครั้งจะติดตั้งอยู่ที่ส่วนปลายของหลังคา Asbestos ในอาคารประเภทที่เป็นโรงเก็บสินค้า

ท่อซีเมนต์ Asbestos สำหรับนำเปลวเพลิงและความร้อน
พบได้ในระบบหม้อน้ำ รวมทั้งในระบบระบายอากาศและระบบปรับอากาศในอาคาร
ส่วนตัวอย่าง Asbestos อื่นๆ ได้แก่ ถังเก็บน้ำ ส่วนปิดล้อมไฟ และท่อต่างๆ

Asbestos แบบนี้มีลักษณะอย่างไร??
ปูนซีเมนต์ Asbestos นี้เป็นเพียงแต่ปูนซีเมนต์ธรรมดาที่ผสมเข้ากับ Asbestos เท่านั้น ในบางครั้ง ส่วนผสมของ Asbestos อาจมีมากถึง 1 ใน 3 ของปริมาณปูนซีเมนต์ ปูน Asbestos นี้จะมีความแข็งและมีสีเทา ซึ่งเมื่อต้องการนำไปใช้ทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ข้างต้น ปูน Asbestos นี้จะถูกนำไปนวดและอัดขึ้นรูป

Asbestos เหล่านี้มีอันตรายอย่างไร?
เนื่องจาก Asbestos เป็นผสมอยู่ในปูนซีเมนต์อย่างแน่นหนา ดังนั้น เมื่อปูนซีเมนต์ประเภทนี้ได้รับการกระทบกระเทือนหรือแตกกระเทาะออก จะมี Asbestos ฟุ้งออกมาไม่มากนัก อย่างไรก็ดี เมื่อมีการเลื่อยหรือเจาะ เส้นใย Asbestos ก็จะสามารถฟุ้งออกมาเป็นจำนวนมากได้
ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับปูนซีเมนต์ Asbestos ในกรณีของสถานประกอบกิจการนั้น ควรดำเนินการโดยผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและคัดเลือกแล้วโดยสถานประกอบกิจ
การเท่านั้น อย่างไรก็ดี ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ Asbestos ในรูปแบบต่างๆ ที่คุณเป็นผู้ดำเนิน
การเอง เช่น ในบ้านพักอาศัย ถือว่าเป็นสิ่งที่มีอันตรายอย่างมาก ดังนั้น คุณควรที่จะต้องทำการศึกษาคำแนะนำต่างๆ เป็นอย่างดีเสียก่อน เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทั้งต่อตัวคุณเองและต่อผู้อื่น
คำเตือน: ในบางครั้ง อาจพบปูนซีเมนต์ Asbestos ร่วมกับวัสดุอื่นๆ ที่มีส่วนประกอบของ Asbestos ที่มีอันตรายมากได้ เช่น วัสดุฉาบเคลือบพื้นผิวโดยการฉีดพ่น เป็นต้น ดังนั้น คุณจะต้องทำการตรวจสอบให้ดีก่อนลงมือปฏิบัติงานใดๆ ทุกครั้งว่าจะมีวัสดุที่มีส่วนประกอบของ Asbestos ใดบ้างในบริเวณเดียวกัน ปูนซีเมนต์ Asbestos เป็นวัสดุที่เปราะและแตกหักได้ง่ายมาก และโดยทั่วไป การตกลงมาจากหลังคา Asbestos ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บและเสีย
ชีวิตได้ ดังนั้น ห้ามยืนบนหลังคา Asbestos เด็ดขาด