คำแนะนำ
กรุณาค้างหน้าจอนี้ไว้ตลอดการใช้งาน
กรุณาเปิดหน้าจอใหม่และป้อน URL เพื่อไปยังหน้าเว็บที่ต้องการ
กดปุ่ม Log off ทุกครั้งที่เลิกการใช้งาน


Note.
Please keep this screen throughout your sessions.
Please open new browser to access web pages.
Always click Log off button when finish.