ยินดีต้อนรับนิสิตชั้นปีที่ 2 ทุกคนครับ

น้องๆสามารถเลือกศึกษา lecture ที่มีจากรายการข้างล่างได้เลยครับ


 Lecture 1 Bones and joints
 Lecture 2 Temporal fossa
Lecture 3 Muscles of tongue

 สำหรับบรรยายของอ.วันดี ให้เลือกดูตามรายการที่อยู่ด้านล่างได้เลยครับ

Development of digestive system
Eye and Orbit (lecture)
Eye and Orbit (lab)