cat1
แมวไทย (Siamese Cat)
แมวไทยเป็นสัตว์เลี้ยงผู้ภักดี ที่ใครๆต่างก็กล่าวขวัญถึง แมวไทยมีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปเอเซีย ในอดีตแมวไทยเคยเป็นสัตว์เลี้ยงที่หาได้ยาก แต่ปัจจุบัน นักพันธุศาสตร์ ได้พยายามคิดค้น และหาวิธีการปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์ ทั้งนี้เพื่อให้ได้มา ซึ่งแมวไทยพันธุ์ดี ด้วยเหตุที่สมัยก่อน แมวไทยเป็นสัตว์เลี้ยงที่หายาก จึงทำให้ผู้เลี้ยงหวงแหน เป็นพิเศษ ถึงขนาดมีคดีขึ้นโรงขึ้นศาลมาแล้ว ซึ่งในบันทึกพงศาวดารของไทยเรา เมื่อประมาณ กว่าร้อยปี ได้ระบุว่า Owen Gould ชาวอังกฤษ ต้องโทษถึงประหารชีวิตด้วยข้อหา ที่พยายาม นำแมวไทยคู่หนึ่ง ออกนอกราชอาณาจักรไทย (ก่อนหน้านี้ ก็มีชาวฝรั่งเศสผู้หนึ่ง ได้ก่อคดีแบบนี้ มาแล้ว) สีสันตามตัวของแมวไทย เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้นักรักแมวตัวยง รู้สึกสุขใจ ยามได้มอง ไม่ว่าจะเป็น วิเชียรมาศ เก้าแต้ม ขาวมณีหรือขาวปลอด นิลรัตน์หรือดำปลอด ศุภลักษณ์หรือ ทองแดง สีสวาดหรือแมวไทยพันธุ์โคราช ต่างล้วนได้รับความสนใจ จากเจ้าของและผู้สนใจทั้งสิ้น

วิเชียรมาศ
วิเชียรมาศ เป็นแมวที่คนไทยโบราณ มักเลี้ยงไว้ในราชสำนัก เพราะถือเป็นแมวนำโชคลาภ วิเชียรมาศมีสีขนเป็นสีครีมอ่อนๆ ขนเป็นมันวาว มีขนสีเข้มเรียกว่า "แต้ม" สีแต้มเป็นสีน้ำตาลเข้ม ซึ่งมีอยู่บนตัว ๙ แห่ง คือ หู ๒ ข้าง, ปลายเท้าทั้ง ๔, ปลายหาง ๑, ปลายจมูก ๑, และที่อวัยวะเพศอีก ๑

เก้าแต้ม
เก้าแต้ม ตามตำราสมุดข่อยโบราณ จะกำหนดตำแหน่งแต้มไว้อย่างตายตัว โดยที่ แต้มจะต้องเป็นสีดำ บนพื้นตัวสีขาว ในปัจจุบันอนุโลมในเรื่องของตำแหน่งแต้ม แต่กำหนดไว้เพียงว่า ต้องมีแต้มให้ครบทั้ง ๙ มีสีขนเป็นพื้นกายสีขาว มีแต้มเป็นสีดำ จำนวน ๙ แห่ง

ขาวมณีหรือขาวปลอด
ขาวมณี หรือขาวปลอด มีดวงตา ๒ สีเท่านั้น คือสีฟ้า กับ สีเหลืองอำพัน แต่เมื่อนำทั้งสองชนิดมาผสมพันธุ์กัน จะได้แมวขาวมณีตา ๒ สี คือสีฟ้าข้างหนึ่ง และสีเหลืองอำพันอีกข้างหนึ่ง มีสีขนเป็นสีขาวสะอาดตลอดทั้งตัว ขนสั้น แน่น และอ่อนนุ่ม

ศุภลักษณ์หรือทองแดง
ศุภลักษณ์ หรือทองแดง มีผู้นำไปจดทะเบียนว่าเป็นแมวพม่า แต่แท้จริงแล้วเป็นแมวไทย เนื่องจากโครงสร้าง และลักษณะนิสัยเหมือนแมวไทยมาก สีขนเป็นสีน้ำตาลเข้ม คล้ายสีทองแดง ส่วนหูและใบหน้า จะมีสีเข้มมากกว่าที่อื่น

สีสวาดหรือแมวไทยพันธุ์โคราช
สีสวาด หรือแมวไทยพันธุ์โคราช เป็นแมวที่ชาวบ้าน ใช้ในพิธีแห่นางแมวขอฝน เพราะเชื่อว่าสีขนเป็นสีเดียวกับเมฆ จะทำให้เกิดฝนแก่ชาวไร่ชาวนาได้ มีสีขนเป็นสีเทาหม่น คล้ายสีเมฆ เรียกว่าสีดอกเลา หรือสีสวาด คนโบราณเรียกว่า แมวมาเลศ

ดำปลอดหรือนิลรัตน์
ดำปลอด หรือนิลรัตน์ ตามตำราสมุดข่อยโบราณ ต้องมีสีดำทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นสีขน ฟัน ลิ้น ดวงตา และลิ้น แต่ในปัจจุบันแมวในลักษณะนี้ไม่มีปรากฎ จึงเหลือเพียงแต่ สีขน ที่เป็นสีดำสนิททั่วทั้งร่าง ไม่มีสีอื่นแซม หรือปน

จากปฏิทินของบริษัท ซิว-เนชั่นแนล จำกัด ประจำปี ๒๕๓๘
แบบทดสอบตนเอง
GO BACK HOME