เพชรในไพร หนึ่งในโลก


crab
ปูแม่ฟ้าหลวง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dromothelphusa sangwan Naiyanetr, 1997 พบครั้งแรกบริเวณบ้านก้อแสนใจ กิ่งอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ปูแม่ฟ้าหลวงเป็นปูน้ำจืดชนิดใหม่ของโลก มีขอบตา ขอบปาก และก้านสีแดง นักวิทยาศาสตร์ตั้งชื่อว่า ปูแม่ฟ้าหลวง เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จย่าที่ทรงโปรดสีแดง

qcrab
ปูราชินี
ชื่อวิทยาศาสตร์ Thaipusa sirikit (Naiyanetr, 1992) พบเฉพาะในบริเวณเทือกเขาตะนาวศรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นปูน้ำจืดที่สวยที่สุด กระดองสีม่วงเปลือกมังคุด ก้ามสีขาว ขาสีแดง มองเผิน ๆ คล้ายสีธงชาติ

sirinthorn
นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pseudochelidon sirintarae Thonglongya, 1968 พบเฉพาะบริเวณบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ เป็นนกชนิดที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์ของโลก ลำตัวสีดำเหลือบเขียวแกมฟ้า มีวงสีขาวรอบดวงตา เมื่อโตเต็มวัยจะมีแกนขนหางคู่กลางเส้นเล็ก ๆ ยื่นยาวออกมา 2 เส้น

frog
กบอกหนาม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Rana fasciculispina Inger, 1970 พบเฉพาะบริเวณลำธารเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว และอุทยานแห่งชาติเขาคิชกูฎ จังหวัดจันทบุรี เป็นกบที่มีผิวหนังขรุขระเป็นสันและเป็นปุ่มตามลำตัว คล้ายคางคก ฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะมีกลุ่มหนามแหลมสีดำ กระจายบริเวณ แผ่นอก และใต้คาง

fish
ปลาเอินฝ้าย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Probarbus labeaminor Roberts, 1992 พบในแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม ลักษณะคล้ายปลายี่สกทอง แต่ลำตัวสีออกเทาเงิน และมีเกล็ดลำตัวใหญ่กว่า ลายขีดตามยาวลำตัวไม่ชัดเจน มักอยู่ปะปนในฝูงปลายี่สกทอง

mouse
หนูขนเสี้ยนเขาหินปูน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Niviventer hinpoon (Marshall, 1976) พบอาศัยอยู่เฉพาะบนหน้าผาเขาหินปูน ในอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นหนูขนาดเล็ก หลังสีออกเหลือง ใต้ท้องสีเทาอ่อน หางยาวไล่เลี่ยกับลำตัว ขนบนหลังบางส่วนแข็งคล้ายเสี้ยนไม้

bird
นกกินแมลงเด็กแนน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Stachyris rodolphei Deignan, 1939 พบเฉพาะดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นนกขนาดเล็ก ลำตัวยาวเพียง 11 เซนติเมตร หลังสีน้ำตาลแดงแกมเขียว ใต้คางและอกตอนบนสีเทาอ่อน อาศัยหากินแมลงตามป่าไผ่ในระดับความสูง 1,000-1,800 เมตร จากระดับน้ำทะเล ปัจจุบันจัดอยู่ในขั้นวิกฤตใกล้สูญพันธุ์

bat
ค้างคาวคุณกิตติ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Craseonycteris thonglongyai Hill , 1974 พบเฉพาะบริเวณอำเภอไทรโยค และอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เล็กที่สุดในโลก หนักเพียง 2 กรัม จมูกยื่นคล้ายจมูกหมู หูใหญ่แต่ตาเล็ก ปัจจุบันถูกจัดเป็นสัตว์ป่าสงวนของประเทศไทย และเป็นสัตว์ 12 ชนิดของโลก ที่อยู่ในสภาวะใกล้จะสูญพันธุ์ที่สุด

hume
นกแต้วแล้วท้องดำ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pitta gurneyi Hume, 1875 เคยพบในหลายจังหวัดทางภาคใต้ ปัจจุบันพบเฉพาะบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประบางคราม อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เป็นนกตัวอ้วนป้อม ลำตัวมีสีสดใสตัดกันสวยงามมาก ตัวผู้มีใต้ท้องสีดำสนิท ชอบกระโดดหากินอยู่ตามพื้นดินในป่าดงดิบต่ำ ปัจจุบันจัดเป็นสัตว์ที่หายากมากชนิดหนึ่งใน 12 ชนิดของโลก

turtle
ตะพาบม่านลาย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Chitra chitra Nutphand, 1990 พบเฉพาะบริเวณลุ่มแม่น้ำแควน้อย แควใหญ่ และแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นตะพาบทีมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก หนัก 150-200 กิโลกรัม ตามรายงานล่าสุด มีเหลือในที่เลี้ยงเพียง 11 ตัวเท่านั้นในโลก และในจำนวนที่เหลือนั้น โตถึงวัยเจริญพันธุ์เพียง 3 ตัว

gecko
ตุ๊กแกป่าไทย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Gecko Siamensis Grossman and Ulber, 1990 พบบริเวณภูเขาหินปูนในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดเพชรบูรณ์ ลำตัวมีลายขวางเรียงเป็นระเบียบกว่าตุ๊กแกบ้าน หัวค่อนข้างยาวกว่าและตาสีเขียวคล้ำ อาศัยหากินแมลงและสัตว์เล็ก ๆ บนกองหินบนภูเขาหินปูน

grata
นกกระทาดงจันทบูรณ์
ชื่อวิทยาศาสตร์ Arborophila cambodiana Delacour and Jabouille, 1928 พบเฉพาะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว และอุทยานแห่งชาติเขาสระบาป จังหวัดจันทบุรี เป็นนกขนาดกลาง ลำตัวยาว 26 เซนติเมตร ตัวสีน้ำตาลแดง ใต้ท้องมีจุดรูปตัววี สีขาวกระจายอยู่ทั่วไปทั้งสีข้างและอกตอนล่าง อาศัยในป่าดิบชื้น หากินแมลงและเมล็ดพืชตามพื้นป่า

จากปฎิทินของธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๔๑
GO BACK HOME