ข้อคิดเรื่องบาปจากท่านมหาตะมะ คานธี


Politics without principles

Pleasure without conscience

Wealth without work

Knowledge without character

Commerce without morality

Science without humanity

Worship without sacrifice


เล่นการเมืองโดยไม่มีหลักการ

หาความสุขสำราญโดยไม่ยั้งคิด

ร่ำรวยเป็นอกนิษฐ์โดยไม่ต้องทำงาน

มีความรู้มหาศาลแต่ความประพฤติไม่ดี

ค้าขายโดยไม่มีหลักศีลหลักธรรม

วิทยาศาสตร์เลิศล้ำแต่ไม่มีธรรมแห่งมนุษย์

บูชาสูงสุดแต่ไม่มีความเสียสละ