เรือพระราชพิธี

royal
เรือพระราชพิธี
เรือพระราชพิธีเป็นศิลปะอันทรงคุณค่าที่บรรพบุรุษเนรมิตร สร้างสรรค์ไว้เพื่อใช้ในวโรกาสที่พระมหากษัตริย์ เสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีต่างๆ อาทิ พระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน พระราชพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปที่สำคัญจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่ง พระราชพิธีรับพระราชสาสน์ และ รับราชฑูตของพระเจ้าแผ่นดินประเทศอื่น ประเพณีนี้มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย พระราชพิธีนี้มีการจัดริ้วกระบวนเรือที่ยิ่งใหญ่ตระการตา เรียกว่า กระบวนพยุหยาตราชลมารค

เรือพระราชพิธีถือได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปวัฒนธรรม และฝีมือช่างที่เยี่ยมยอด ทั้งช่างแกะสลัก ช่างรัก ช่างประดับกระจก ช่างไม้ ช่างเขียน สามารถกล่าวได้ว่าส่วนที่งดงามที่สุดของเรือพระราชพิธี คือ "โขนเรือ" แสดงให้เห็นถึงศิลปะลวดลายที่งดงามยิ่งนัก


narai4
เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่ ๙
เป็นเรือพระที่นั่งรองทองบัลลังก์กัญญา โขนเรือเป็นรูปนารายณ์ทรงสุบรรณ เทียบเท่าเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช และอเนกชาติภุชงค์ ลงรักปิดทอง ประดับกระจก ลวดลายเขียนลายดอกพุดตาน ปลายหางเรือเป็นกนกหางครุฑ การสร้างเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่ ๙ เนื่องในมหามงคลสมัยฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ลักษณะของลำเรือ ตัวเรือยาว ๔๔.๓๐ เมตร กว้าง ๓.๒๐ เมตร กินน้ำลึก ๑.๑๐ เมตร พลประจำเรือ ๖๔ นาย เป็นฝีพาย ๕๐ นาย

supunna
เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์
เป็นเรือพระที่นั่งกิ่ง โขนเรือเป็นรูปหงส์ ลำปัจจุบันสร้างขึ้นในปลายสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เพื่อทดแทนลำเดิมที่ได้สร้างมาตั้งแต่ สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ พายที่ใช้เป็นพายทอง พอพายจะพายในท่านกบิน ลักษณะของลำเรือ เป็นเรือพื้นดำ ตัวเรือยาว ๔๔.๗๐ เมตร กว้าง ๓.๑๕ เมตร ลึก ๐.๙๐ เมตร กินน้ำลึก ๐.๔๑ เมตร น้ำหนัก ๑.๕๖ ตัน ฝีพาย ๕๐ นาย นายท้าย ๒ นาย นายเรือ ๒ นาย

anunta
เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช
เป็นเรือพระที่นั่งกิ่ง ซึ่งมีโขนเป็นรูปพญานาค ๗ เศียร สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เป็นเรือพื้นเขียว พายที่ใช้เป็นพายทองเช่นเดียวกับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ลักษณะของลำเรือ ตัวเรือยาว ๔๒.๙๕ เมตร กว้าง ๒.๙๕ เมตร ลึก ๐.๗๖ เมตร กินน้ำลึก ๐.๓๑ เมตร น้ำหนัก ๑๕.๓๖ เมตร ฝีพาย ๕๔ นาย นายท้าย ๒ นาย

krut
เรือครุฑเหินเห็จ
เป็นเรือรูปสัตว์ โขนเรือเป็นรูปพญาครุฑ กายสีแดง ลงรักปิดทองประดับกระจก ลำเดิมสร้างในสมัยรัชกาลที่ ๑ แต่ถูกระเบิดในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ลำปัจจุบันสร้างใหม่ในปี ๒๕๑๑ โดยนำโขนเรือเดิมนำมาซ่อมแซม ส่วนท้ายเรือสร้างขึ้นใหม่ ทำการซ่อมใหญ่เพื่อใช้ในงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๒๕ ลักษณะของลำเรือ ตัวเรือยาว ๒๖.๕๐ เมตร กว้าง ๒ เมตร กินน้ำลึก ๐.๗๕ เมตร กำลัง ๒.๖๐ เมตร พลประจำเรือ ๔๑ นาย เป็นฝีพาย ๓๔ นาย

akachai
เรือเอกไชยหลาวทอง
เป็นเรือคู่ชัก พื้นเรือสีดำ ลำปัจจุบันได้สร้างใหม่ในปี ๒๕๐๔ แทนลำเดิมที่ถูกระเบิด ได้รับความเสียหายในสงครามโลกครั้งที่ ๒ ทำการซ่อมใหญ่เพื่อใช้ในงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๒๕ ลักษณะของลำเรือยาว ๒๗.๕๐ เมตร กว้าง ๑.๕๙ เมตร ลึก ๐.๕๙ เมตร

asurap
เรืออสุรปักษี
เป็นเรือรูปสัตว์ โขนเรือเป็นยักษ์กายสีม่วงอมเขียว มีลักษณะครึ่งยักษ์ครึ่งนก ส่วนบนเป็นยักษ์ ส่วนล่างเป็นนก ลงรักปิดทองประดับกระจก ลักษณะของลำเรือ ตัวเรือยาว ๒๔ เมตร กว้าง ๒.๑๐ เมตร ลึก ๐.๕๕ เมตร กำลัง ๒.๖๐ เมตร พลประจำเรือ ๕๗ นาย เป็นฝีพาย ๔๐ นาย

จากปฎิทินของผลิตภัณฑ์ National/Panasonic/Technics ประจำปี ๒๕๔๐
แหล่งข้อมูล: สำนักพระราชวัง, พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ, กองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ
GO BACK HOME