ส่วยทางด่วน
ค่า โง่ ของคนไทย
1. รวยเละเทะ
2. รวยแล้วรวใยอีก
3. รวยไม่แบ่ง
หนทางก้าวสู่ทางรวย

Back