ข้อมูลจำเพาะ

ชื่อ เชาวลิต
นามสกุล จิบกระพงษ์
สังกัด boomunited (ยุบไปแล้ว 14-0)
น้ำหนัก 80 up
ฉายา จอมคลึง
ความสามารถในการเล่น บังและเบียดเป็นเยี่ยม
ความเร็ว ออกตัวช้า ปลายแรง