WELCOME  TO  ANGSANA'S riverside  NOTE      บันทึกจากดอกประดู่ริมน้ำยินดีต้อนรับ

หน้าหลัก

บันทึกของฉัน

Link

  

ชื่อสามัญ

Angsana, Padauk

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pterocarpus indicus Willd

วงศ์

LEGUMINOSAE

ชื่ออื่น

สะโน (ภาคใต้)

ลักษณะทั่วไป

ลำต้นสูง 10–20 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดกลมหรือรูปเจดีย์เตี้ย แผ่กว้าง หนาทึบ ใบประกอบขนนก รูปไข่ เรียบหนา ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง มี 5 กลีบ สีเหลือง มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ดอกบานแล้วร่วงพร้อมๆ กัน ออกดอกช่วงเดือน เมษายน-สิงหาคม

การขยายพันธุ์

โดยการเพาะเมล็ด

สภาพที่เหมาะสม

ดินทั่วไป ชอบแสงแดดจัด

    

วิทยุ online วัดนายโรง