รุ่น 3-2550 (ภาคพิเศษ)
ภาควิชาอิเล็กทรอนิคส์ และโทรคมนาคม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

 

 

 

 

            Free Counter                                  


 


 

 

   

รักเรียน เพียรงาน สร้างสรรค์สังคม

ยินดีต้อนรับ เว็บนี้ทำเพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาประเทศ (ต่อไป)                                         

ข่าว และประชาสัมพันธ์ 

 

 

 

 

ตารางเรียน  

 ปีการศึกษา 2550/1 Sheel สอบ แบบฝึกหัด
 วิชา ท.ฟิสิกส์ Phy5   บทที่ 1 , บทที่ 2-4
 วิชา ป.ฟิสิกส์ ใบงานที่1
 วิชา แคลคูลัส1 cal 1   เนื้อหาที่จะสอบ   แคล
 วิชา วัสดุวิศวกรรม chapter 1 , 1.1 , 2 , 2.1 , 2.2 , 2.3 , 2.4 , ตารางธาตุ , 3.1 , 3.2  บทที่ 6 , บทที่ 6 (ต่อ)
 วิชา ภาษาอังกฤษ3
 วิชา การเขียนโปรแกรม สอบบทที่ 1-5 ว้นที่ 15 กค.50

สอบบทที่ 6 วันที่ 9 กย.50

   เพลงประจำช่างกลปทุมวัน

 

 

 พวกเราช่างกลมาแล้ว เสียงแจ้วๆมาร้องเพลงเชียร์
ฝึกงานมาเสียเพลียๆ แต่วันนี้เชียร์เราก็เชียร์ขาดใจ
ช่างกลมีแต่คนรูปหล่อ ชก.ช่างกลปทุมวัน
เที่ยวไปทุกถิ่นสะท้านๆ แต่ปทุมวันคือถิ่นฐานดั้งเดิม


เหลืองเลือดหมูเราเหล่าช่างกล น้ำใจทุกคนสมชาติชาย
จะอยู่แห่งใดรักไม่คลาย ไม่คลายเพราะสายใจนั้นใจเดียว
ฝากชีวาข้านี้ไว้ สายจิตรสายใจฝากไว้งานช่าง
เพื่อศักดิ์ศรีเราจีรัง ลูกพระวิษณุยังอยู่คู่ฟ้ามิคลาย
เราคือเจ้าของเฟืองทองไทย ๆ มิยอมให้ใครมาย่ำยีๆ
หากใครมาย่ำยี ราวี พวกเราพร้อมยอมพลีทุกเรือนกาย

 

 

เว็บนี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาประเทศ (ต่อไป) หากท่านใดมีเอกสารเกี่ยวกับวิชาตามตารางข้างบนติดต่อมาได้ที่  E-mail: boonchai_2508@hotmail.com จักขอบพระคุณอย่างยิ่ง
 

  Boonchai Chotpaiboonpun