ธนาคารคนจน   Grameen Bank

 

ถ้าเคยได้ฟังข่าวนักเศรษฐศาสตร์ชาวบังคลาเทศได้รับรางวัลโนเบลแล้วคงได้ยินคำว่า microcredit  microfinance หรือ Grameen Bank    ครั้งแรกที่ได้ฟังข่าว  คิดว่าเขาเก่งดี   ตอนนี้กำลังอ่านหนังสือเรื่อง     MUHAMMAD YUNUS, นายธนาคารเพื่อคนจน (VERS UN MONDE SANS PAUVRETE), สนพ.มติชน, 2551  ที่ทำให้ประทับใจในความตั้งใจที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ 

อยากให้คนอื่นอ่านบ้าง  ลองหาอ่านดู หรือ หาข้อมูลทั่วไปใน internet ดูก็ได้    

รัฐบาลไทยเอาชื่อนี้มาใช้บ้าง   แต่ไม่รู้ว่าจะทำได้กึ๋นของดั้งเดิมไหม