นัยนา ชวนเกริกกุล

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Contents

 

  Work Information

  Hot List

  Contact Information

  Current Projects

  Biographical Information

  Personal Interests

Work Information

Job title

เคมีวิเคราะห์

Key responsibilities

รองหัวหน้าภาควิชาเคมี ฝ่ายบริหาร

Department or workgroup

ตึกเคมี 2 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

Back to top

Hot List

2302167

2302241

2302245

2302346

Back to top

Contact Information

cnaiyana@chula.ac.th

2185234, 2185224-5

Back to top

Current Projects

ไม่มี

Back to top

Biographical Information

Type some text.

Back to top

Personal Interests

Back to top

Last Revised: 24 Feb. 1998