กรณีตัวอย่างที่ 1

 

     “เด็กชายสายธารเสนอหัวข้อเรื่องที่จะทำโครงงานการนำเป็ดมาผสมพันธุ์กับไก่ และศึกษาลักษณะของลูกที่เกิด ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว เป็ดและไก่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต่างชนิดกัน”

 

 ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้  (ส่งคำตอบมาที่  Pornthep.Ch@Chula.ac.th)

 
          1. ถ้านักเรียนเป็นเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับเด็กชายสายธารนักเรียนจะเห็นด้วยที่จะเสนอ   หัวข้อเพื่อทำโครงงานนี้หรือไม่ เพราะเหตุใด
 
          2. ถ้าเด็กชายสายธารต้องการเสนอโครงงานใหม่ โดยให้ศึกษาการผสมพันธุ์นกต่างชนิดกัน แทนโครงงานเดิม แต่นักเรียนและตัวของเด็กชายสายธารเองไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงนกเลย นักเรียนจะทำอย่างไร