กรณีตัวอย่างที่ 2

 

      “เด็กหญิงแตงอ่อนเดินทางไปเยี่ยมคุณยายที่ต่างจังหวัด และสนใจเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรที่ปลูกบริเวณบ้านของคุณยายเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงเสนอหัวข้อเรื่องว่าจะศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพรโดยจะทำการทดลองการป้องกันแมลงของสมุนไพรทุกชนิด และศึกษากับแมลงทุกชนิดซึ่งเป็นเรื่องที่ลำบากมาก”

 

 ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้  (ส่งคำตอบมาที่  Pornthep.Ch@Chula.ac.th)

 
          1. ถ้านักเรียนเป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกับเด็กหญิงแตงอ่อนและไม่เห็นด้วยกับการเสนอหัวข้อนี้เพื่อทำโครงงานนี้ นักเรียนจะให้เหตุผลอย่างไร
 
          2. ถ้านักเรียนและเพื่อนในกลุ่ม ต้องการจะปรับหัวข้อให้มีความชัดเจนมากกว่านี้ จะเสนอหัวข้อเรื่องว่าอย่างไร ลองยกตัวอย่างมา 2 หัวข้อ