กรณีตัวอย่างที่ 3

 

      “เด็กชายดำ เสนอหัวข้อโครงงานว่า สูตรอาหารที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของหมู โครงงานนี้จำเป็นต้องใช้หมูเป็นสัตว์ทดลอง ดังนั้นต้องลงทุนซื้อหมูซึ่งราคาแพงมาก และไม่มีสถานที่หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงหมูเลย”

 

 ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้  (ส่งคำตอบมาที่  Pornthep.Ch@Chula.ac.th)

 
          1. ถ้านักเรียนเป็นเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับเด็กชายดำ และไม่เห็นด้วยกับการเสนอหัวข้อนี้เพื่อทำโครงงาน นักเรียนจะให้เหตุผลอย่างไร
 
          2. ถ้านักเรียนและเพื่อนในกลุ่ม ต้องการจะปรับหัวข้อให้สามารถทำได้ดีกว่านี้จะมีวิธีการเปลี่ยนแปลงหรือทำอย่างไรได้บ้าง