กรณีตัวอย่างที่ 4

 

      “เด็กหญิงเขียวขจี เป็นผู้หญิงที่รักสวยรักงามมาก แต่เคยมีอดีตฝังใจเกี่ยวกับการเป็นเหา ดังนั้นจึงเสนอให้นำสมุนไพรมากำจัดเหา โดยอาสาว่าให้นำเหามาใส่ไว้ในผมและใช้สมุนไพรชนิดต่าง ๆ หมักผมบนศีรษะของเธอได้”

 

 

 ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้  (ส่งคำตอบมาที่  Pornthep.Ch@Chula.ac.th)

 
          1. ถ้านักเรียนเป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกับเด็กหญิงเขียวขจี และไม่เห็นด้วยกับการเสนอ  หัวข้อนี้เพื่อทำโครงงานนี้ นักเรียนจะให้เหตุผลอย่างไร
 
          2. ถ้านักเรียนและเพื่อนในกลุ่ม ต้องการจะปรับหัวข้อให้สามารถทำได้ดีกว่านี้จะมีวิธีการเปลี่ยนแปลง หรือทำอย่างไรได้บ้าง