• ห้องภาพส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล:   กิจจา หุตายน   e-mail:hkijja2@yahoo.com

ที่ทำงาน: งานพัฒนาและบริการเครื่องมือ   คณะวิทยาศาสตร์


 

ยินดีต้อนรับ

test  picture                                sunset.gif (23406 bytes)

การศึกษา

ปี สถานศีกษา วุฒิการศึกษา
     
     

ความสามารถ

งานอดิเรก

ห้องภาพส่วนตัว

website ที่น่าสนใจ

กลับ.

 

 

 

 

website ที่น่าสนใจ

chula   

thamasat

กลับ