เราติดต่ออะไรได้บ้างบนอินเทอร์เน็ต

เกือบจะเรียกได้ว่า อะไรที่มนุษย์ติดต่อสื่อสารกันได้ มนุษย์ก็ทำได้เช่นเดียวกัน
ทั้งหมดบนอินเทอร์เน็ต

ตัวอย่างเช่น: