หน้าแรก | ตารางกิจกรรม | การดำรงชีวิตของหอยเป๋าื้อ | Contact  
     
 
Abalone Symposium 2009
   
 
     
     
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้

CU ABALONE CONSULTANT
โครงการต้นแบบระบบการทำฟาร์มเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อเชิงพาณิชย์
C/O สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิตเกาะสีชัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี 20120

 
     
     
 
โทรศัพท์/โทรสาร 02-652-5066 กด 0
 
 
E-mail : cu_abalone@yahoo.com
 
 
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~jpaderms/