กีต้าร์ตอน 3 ขวบครับ
nickname : Guitar เมืองน่านบ้านเกิด
ครั้งแรกของการเขียน web

Contract me

e-mail : pataranarin.j@car.chula.ac.th