กีต้าร์ตอน 3 ขวบครับ
nickname : Guitar เมืองน่านบ้านเกิด
ครั้งแรกของการเขียน web

Don't save