กีต้าร์ตอน 3 ขวบครับ
nickname : Guitar เมืองน่านบ้านเกิด
ครั้งแรกของการเขียน web

แอ่วเมืองน่าน

"น่าน" ป็นจังหวัดทางภาคหนือติดกับประเทศลาว ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา
และป่าไม้ โดยเฉพาะป่าสักมีเป็นจำนวนมาก บ้านเรือนอาศัยสร้างจากไม้สักเป็น
ส่วนใหญ่ ในอดีตจังหวัดน่านเป็นพื้นที่ถูกแทรกซึมจากผู้ก่อการร้าย และสู้รบกันนาน
ถึง 14 ปี คือตั้งแต่ ปี 2510 ถึง ปี 2524   มีทหาร ตำรวจ และพลเรือนเสียชีวิตเป็น
จำนวน ถึง 628 คน ปัจจุบันได้สร้างอนุสาวรีย์วีรกรรมที่ อ.ทุ่งช้าง เพื่อรำลึกถึงเหตุ
การณ์ในอดีต


น่าน เป็นจังหวัดเล็กๆ ในตัวเมืองมีผู้คนไม่มากนัก การดำเนินชีวิตจึงไม่เร่งรีบ เหมาะ
สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของผู้คนในต่างจังหวัด คนเมืองน่าน
เป็นผู้ที่มีน้ำใจต่อแขกผู้มาเยือน ความรู้สึกดีๆเช่นนี้อาจหาพบได้ยากในเมืองใหญ่ๆ
แต่ที่น่านยังพบเห็นอยู่ทั่วไป


แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นศาสนสถาน
ในเมือง(อ.เมือง) วัดพระธาตุแช่แห้ง / วัดพรหมมินทร์ / วัดพระธาตุช้างค่ำ
อ.เชียงกลาง วัดหนองแดง (สถาปัตยกรรมไทลื้อ) อ.ท่าวังผา วัดหนองบัว (หมู่บ้านไทลื้อ)
อ.เวียงสา วัดพระเนตร (60 กม.) อุทยานแห่งชาติ / แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
อช.ดอยภูคา (85 กม.)/ อช.ขุนน่าน / อช.ศรีน่าน/ อช.แม่จริม(ล่องแก่งได้)(46 กม)
บ้านมณีพฤกษ์ (แหล่งท่องเที่ยวทางเกษตร/พันธ์ไม้เมืองหนาว) อนุสาวรีย์วีรกรรมทุ่งช้าง (84 กม.) /บ่อเกลือสินเธาว์โบราณ อ.บ่อเกลือ (80กม) เสาดิน(ฮ่อมจ๋อม) อ.นาน้อย (60 กม.) /อ.เวียงสา ท่องไพรนั่งช้าง (60 กม)