โถ ! แย่เลยนะ

         ความเสื่อมสภาพของเซลล์เยื่อบุไต   เกิดจากภาวะที่ร่างกายมีสารอนุมูลอิสระสูง (หรือมีสารออกซิแดนท์สูง)  ในขณะที่มีสารต่อต้านสารอนุมูลอิสระต่ำ (หรือมีสารแอนตี้ออกซิแดนท์ต่ำ)  สารอนุมูลอิสระเหล่านี้สามารถทำลายเยื่อหุ้มเซลล์และเซลล์ต่างๆได้   นอกจากนี้เมื่อมีสารก่อนิ่วถูกขับออกมามากทางปัสสาวะ จะทำให้เซลล์เยื่อบุไตเสื่อมสภาพ รวมทั้งยังมีรายงานพบว่า ภาวะโพแทสเซียมต่ำจะพบเซลล์เยื่อบุไตเสื่อมสภาพ ทำให้สารก่อนิ่วต่างๆ สามารถจับกับเนื้อไตได้นานขึ้น จึงทำให้เกิดโรคนิ่วได้มากกว่าปกติ   คณะผู้วิจัยพบว่ามีการเสื่อมสภาพของเยื่อบุไตในผู้ป่วยโรคนิ่วไตสูงกว่าคนปกติมาก

HOME