อยากรู้จัง ว่าเป็นงัย !

         สารก่อนิ่ว ตัวสำคัญคือ แคลเซียม เป็นสารที่มีประจุบวก  ในภาวะที่มีสารประจุบวกปริมาณมากในปัสสาวะ  สารก่อนิ่วคือออกซาเลต หรือ ฟอสเฟตจะเกาะกลุ่มรวมตัวกันเป็นก้อนผลึกและมีขนาดใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นนิ่วในที่สุด สาเหตุที่ทำให้มีสารก่อนิ่วมากในปัสสาวะ ยกตัวอย่างเช่น แคลเซียม สารก่อนิ่วชนิดนี้จะมีปริมาณสูงขึ้นในปัสสาวะได้เนื่องจาก การรับประทานมากเกินไป พบได้ในผู้ที่ได้รับยาเม็ดแคลเซียมโดยไม่มีเหตุอันควร และอาจได้รับร่วมกับการรับประทานวิตามินดีที่ช่วยส่งเสริมการดูดซึมแคลเซียมทางลำไส้   ทำให้ร่างกายได้รับแคลเซียมสูงเกินความต้องการ จึงขับแคลเซียมออกทางปัสสาวะเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้การรับประทานเนื้อสัตว์มากๆ การดื่มน้ำน้อยทำให้ปัสสาวะเข้มข้นขึ้น ภาวะผิดปกติของฮอร์โมนที่สลายแคลเซียมออกจากกระดูกมากขึ้น ล้วนแล้วแต่ทำให้มีแคลเซียมสูงขึ้นในปัสสาวะ และส่งเสริมให้เกิดโรคนิ่วได้เช่นกัน

HOME