ปัจจุบันมีวิธีรักษาโรคนิ่วหลายวิธี ทั้งวิธีให้ยารับประทานเพื่อลดขนาดนิ่ว และวิธีทางศัลยกรรม เช่นการผ่าตัดการสลายนิ่วโดยคลื่นเสียง  การสวนและคล้องนิ่วออกทางท่อปัสสาวะ  เป็นต้น  ซึ่งแต่ละวิธีมีผลดี  ผลข้างเคียง  และข้อห้ามแตกต่างกัน  ผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์เพื่อเลือกวิธีที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคลต่อไป

HOME