เนื่องจากโรคนิ่วไตเป็นโรคที่พบบ่อย ผู้ที่มีความเสี่ยงจึงควรสังเกตอาการของโรคด้วยตนเองเป็นประจำ  อาการที่น่าสงสัยคือ ปัสสาวะขัด ปัสสาวะมีสีแดงหรือมีเลือดปน และอาการปวดหลังเอวที่ร้าวลงไปที่บริเวณขาหนีบ  แม้ว่าอาการปวดหลังและเอวนั้น  ส่วนใหญ่จะมีสาเหตุจากกล้ามเนื้อ  หากมีอาการผิดปกติ หรือมีข้อสงสัย  ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที

HOME