ผู้ป่วยจำนวนหนึ่งที่ได้รับการรักษานิ่วไตจนหายแล้ว   กลับเกิดนิ่วไตขึ้นใหม่ในเวลาต่อมา   ทำให้เกิดความวิตกกังวล และไม่เชื่อในการรักษาของแพทย์  ข้อเท็จจริงก็คือ ผู้ป่วยทุกรายสามารถกลับเป็นนิ่วซ้ำได้ ถ้ายังคงมีปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคดังกล่าวข้างต้น   ดังนั้นภายหลังจากการรักษาโรคนิ่วแล้ว ผู้ป่วยจึงต้องฟื้นฟูดูแลสุขภาพ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่าง เพื่อป้องกันการเกิดนิ่วในซ้ำอีก

HOME