คลิก เข้ามาเลยครับ

         นอกจากปัสสาวะจะมีสารก่อนิ่วแล้ว  ยังมี สารยับยั้งนิ่ว ด้วย  สารยับยั้งนิ่วคือ สารที่สามารถจับกับสารก่อนิ่ว แล้วทำให้สารก่อนิ่วไม่สามารถรวมตัวกันได้ และถูกขับถ่ายไปกับปัสสาวะ  จึงทำให้การเกิดนิ่วถูกยับยั้ง   สารเหล่านี้มีประจุลบอยู่มาก จึงจับกับสารก่อนิ่วที่มีประจุบวกได้ดี   สารยับยั้งนิ่วที่สำคัญได้แก่ ซิเทรต ซึ่งมีมากในผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว เช่น มะนาว ส้ม  มะขามสุก และยังพบในมะละกอสุก  และกล้วย  พบว่าผู้ป่วยโรคนิ่วมีซิเทรตในปัสสาวะต่ำกว่าคนปกติมาก

HOME