ศาสตราจารย์ ดร. อุทุมพร จามรมาน
ประธานดำเนินการวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

email: utumporn@ksc.au.edu

tel: 0-2719-1515 ต่อ 1329
fax: 0-2719-1590

 

นายสุบิน ยุระรัช

email: subincu@hotmail.com