ขี้กลากน้ำนม

    
     ผิวหนังที่เป็นมีลักษณะเป็นรอยกว้าง (patch) ที่มีผื่นแดง (erythematous) และมีน้ำเหลือง
เยิ้ม(weeping) เริ่มปรากฏที่แก้มสองข้างแล้วกระจายไปที่ใบหน้า คอ ข้อมือ มือ ท้อง และแขนขา 
ผื่น มักเกิดพร้อมกับการเริ่มให้อาหารเฉพาะบางชนิดแก่ทารก ที่สำคัญในวัยแรกเกิดคือนมวัว 
การป้องกัน เลี้ยงทารกด้วยนมแม่ โดยเฉพาะทารกที่มีประวัติโรคภูมิแพ้ในครอบครัว อย่าให้อาหาร
           เสริมแก่ทารกใน 6 เดือนแรก ให้คุณแม่หลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้เกิดการแพ้เนื่องจากสาร
           ที่ทำให้เกิดการแพ้ (allergent) ถูกขับออกมาในน้ำนม เช่น นมวัว ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ไข่ 
           เป็นต้น 
การรักษา  ในทารกแรกเกิด การรักษาเฉพาะที่ประกอบด้วย 
    1. การประคบด้วยน้ำเกลือ หรือ Burrow's solution 1:20 หากผื่นแดงมีน้ำเหลืองเยิ้ม 
    2. ทาขี้ผึ้งสเตอรอยด์ ได้แก่ 1% hydrocortisone, prednisolone วันละ 2-4 ครั้ง
    3. หลีกเลี่ยงการอาบน้ำบ่อย การฟอกสบู่ และการอาบด้วยน้ำอุ่น การใช้ผ้าหรือฟองน้ำถูผิวหนัง
    4. หากมีการติดเชื้อโดยมีน้ำเหลืองเยิ้มมากหรือแห้งกรัง (crusting) ให้ยาต้านจุลชีพที่มี
      มีผลต่อ S. aureus ได้แก่ erythromycin, cephalexin หรือ cloxacillin ขนาด 
      50 มก./กก./วัน ทางปาก แบ่งให้วันละ 4 ครั้ง