อุจจาระเหลวปนมูก

          อุจจาระนุ่ม

        อุจจาระสีซีด

 
         สีของอุจจาระสามารถบอกปัญหาสุขภาพของทารก ทารกที่เลี้ยงด้วยนมแม่ อุจจาระมี
สีเหลืองทองในเดือนแรก มีลักษณะเหลว อาจมีมูกปนเล็กน้อยและมีกลิ่นเป็นกรด เมื่อพ้นวัย 
1 เดือน อุจจาระเป็นก้อนแต่นุ่มและไม่ถ่ายอุจจาระทุกวัน อาจถ่าย 2 สัปดาห์ครั้ง อุจจาระ
สีเขียวอาจพบในทารกที่เลี้ยงด้วยนมผสมบางยี่ห้อ อุจจาระสีซีดคล้ายไข่ตุ๋นพบในภาวะท่อน้ำ
ดีตีบ (อุบัติการ 1:10,000 – 1: 15,000 ของการเกิดมีชีพ) และตับอักเสบ (อุบัติการ 
1:5,000 – 1: 10,000) หากอุจจาระของทารกมีสีซีด คุณแม่คุณพ่อต้องพามาพบแพทย์
เพื่อค้นหาสาเหตุและให้การรักษาโดยเร็ว