บ้านริมน้ำ ฝั่งน้ำ
บ้าน บ้าน

หน้าหลัก

  กาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีผู้คนนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวกันมาก กาญจนบุรีเป็นแหล่งอารยธรรม

เก่าแก่ยุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นสถานที่ตั้งของสะพานข้ามแม่น้ำแควซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทาง

ประวัติศาสตร์ของไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ 

นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็น ป่าเขาลำเนาไพร ถ้ำ หรือน้ำตก ถานที่ท่องเที่ยวโบราณสถานถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ละเที่ยวชมวิถีชีวิต

และวัฒนธรรม 

กาญจนบุรีีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจได้แก่้ำตกเอราวัณำตกสวยที่ไปเที่ยว

ชมได้สะดวกสาย   น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น เป็นน้ำตกสวยที่หลายคนอยากไปเยือน และยังมี น้ำตกนางครวญน้ำตกหน้าถ้ำลำคลองงู็ล้วนมีความสวยงามแต่ต้องเดินป่าเข้าไปชมอก

จากน้ำตกแล้วกาญจนบุรียังมีถ้ำเสาหินธรรมชาติที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย ถ้ำนกนางแอ่นก็

อลังการน่าไป แต่ที่กล่าวมานี้

 

 

กลับข้างบน