ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซด์ส่วนตัว ครับ..
Welcome MyHomepage > http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~knimit/
 
 
 
e-mail:nimit.k@chula.ac.th
(Dreamweaver MX 2004)
You are the visitor number

ie-static.gif (975 bytes)
Last Update 
30-06-2548 16:00
ประวัติ


ชื่อ : นิมิต คุ้มทอง (Mr.Nimit  Khumtong)
ตำแหน่ง :
ช่างภาพการแพทย์ ระดับ 6
หน่วยงาน :
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สังกัดงานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการคณะฯ
หน่วยโสตทัศนศึกษา และศูนย์ผลิตสื่อประสมคอมพิวเตอร์
เข้ารับราชการเมื่อ :
มิถุนายน 2536
ผลงานในคณะฯ :
- เป็นคณะกรรมการจัดงานต่างๆ เช่น การสัมมนาบุคลากร การประชุมวิชาการ กิจกรรมต่างๆ ฯลฯ
- เป็นคณะอนุกรรมการ ฝ่ายโสตฯ แสงเสียง งานการประชุม FAPA
2004 กรุงเทพฯ
ผลงานในมหาวิทยาลัย :
- ช่วยงานกีฬามหาวิทยาลัย (จามจุรีเกมส์)
- ช่วยงานกีฬาบุคลากร ที่ จ. ขอนแก่น
- ช่วยงานการแข่งขันโต้วาทีระดับโลก จุฬาฯ เป็นเจ้าภาพ
- เป็นคณะกรรมการรุ่น การอบรมผู้บริหารเบื้องต้น รุ่นที่ 1 (ฝ่ายฝึกอบรมฯ จุฬาฯ)

ผลงานภายนอก :

- ช่างศิลป์อิสระ ทำงานศิลปะ งานออกแบบ-ตกแต่ง งานสิ่งพิมพ์ ภาพประกอบ ฯลฯ
- ช่างถ่ายภาพนิ่ง ภาพวิดีโอ-ตัดต่อ งานทั่วไป งานสื่อนำเสนอต่างๆ
- เว็บมาสเตอร์ เว็บดีไซด์เนอร์

- อาจารย์พิเศษ โรงเรียนสอนศิลปะต้นศิลป์ สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต (ตั้งแต่ปี 2542 ถึงปัจจุบัน)


ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท เขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2218-8425 (ที่ทำงาน) 0-1866-7477 (มือถือ)
อีเมล์ : nimit.k@chula.ac.th