"ประวัติส่วนตัว"

ชื่อ วีรชัย แก้วผลึก
วันเกิด 5 กุมภาพันธ์ 2509
สถานภาพ สมรส
บุตร 1 คน
การศึกษา ปริญญาตรี วทบ.เคมี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่ทำงาน หน่วยนิติพิษวิทยา ภาควิชานิติเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 4
Email address kveracha@chula.ac.th

Home