คุยกันก่อน

ต๋อย วิชยา วันเพ็ญ โกมินทร์ ส่งอีเมล์.
การศึกษา

สังคมวิทยามหาบัณฑิต

 

การทำงาน

  • นักวิจัย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย