โลกของฉัน

ชื่อ - นามสกุล  :   วนิดา  ม่วงน้อยเจริญ         E-mail:wanida43@yahoo.com


ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของฉัน

Test Picture

สถานที่ทำงาน       ภาควิชาธรณีวิทยา   คณะวิทยาศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ.

สถานศึกษา

วุฒิการศึกษา

2522

วิทยาลัยพณิชยการบางนา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

2538

สถาบันราชภัฎพระนคร

ปริญญาตรี

กลับ...

 

Web site น่าสนใจ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กลับ...

 

home