ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของ E20EHQ/AB3NB


ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกส่วนตัวของพวกเรา ที่ซึ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตใครอีกหลายๆ คนทั่วโลก หวังว่าโฮมเพจนี้คงจะเอื้อประโยชน์ให้กับเพื่อนๆ ที่มีความสนใจในด้านวิทยุสมัครเล่นและอิเลกทรอนิกส์บ้าง ไม่มากก็น้อย
กิจการวิทยุสมัครเล่นเป็นงานอดิเรกอย่างหนึ่งซึ่งช่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคลในหลายๆ ด้าน ก่อให้เกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยี สร้างมิตรภาพขึ้นในโลก วิทยุสมัครเล่นนั้นเข้าสู่คำว่า "ไร้พรมแดน" มาช้านานแล้ว วิทยุสมัครเล่นมีกิจกรรมที่หลากหลาย ทุกกิจกรรมนั้นก็มีประโยชน์ในตัวของมันเอง แต่จะเกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองแค่ไหนนั้น ก็ขึ้นอยู่ว่าท่านจะทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์ของตัวท่านเอง เนื้อหาในโฮมเพจนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจการวิทยุสมัครเล่นและเป็นส่วนหนึ่งในความสนใจของพวกเรา
หวังว่าข้อมูลต่างๆ เหล่านี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆ ผู้สนใจ จุดประกายให้เพื่อนๆ ได้ค้นคว้า สร้างความก้าวหน้าให้กับตนเอง สังคมและประเทศชาติต่อไป หากเพื่อนๆ มีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำคำติชม ข้าพเจ้าขอน้อมรับด้วยความจริงใจ
  Copyright©E20EHQ/AB3NB The Radio Amateur Radio 2004 - All Rights Reserved
MSN Spaces of E20EHQ Updated 1 September, 2008