การสร้างสายต่อ Baycom Modem เข้ากับเครื่องวิทยุมือถือ

จากวงจรข้างล่างนี้ใช้สำหรับเครื่องรับส่งวิทยุแบบมือถือ YAESU, STANDARD และ KENWOOD ในกรณีที่ไม่มีขา PTT ซึ่งเป็นโดยทั่วไปในวิทยุมือถือ การ PTT นั้นจะใช้กระแสไฟตรงที่มีอยู่บนสัญญาณ MIC ซึ่งต่อผ่านจากตัวต้านทานค่า 2.2k Ohm (หากคีย์ยังค้างอยู่, เพิ่มค่าความต้านทานไปเป็น 4.7 kOhm, ถ้า PTT ไม่ทำงานลดค่าลงเหลือ 1.5 kOhm)
  Copyright©E20EHQ/KB3KCI The Radio Amateur Radio 2004 - All Rights Reserved
MSN Spaces of E20EHQ Updated 1 September, 2008