โครงการค่ายศิลปะเด็กพิเศษ Art for All ครั้งที่ 2

โครงการค่ายศิลปะเด็กพิเศษ ครั้งที่ 2


รศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ อาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ แถลงว่าการจัดค่ายศิลปะเด็กพิเศษค่ายแรกได้รับคำชมเชยจากทุกๆฝ่าย
และกลายเป็นกระแสเรียกร้องให้จัดค่ายในลักษณะนี้อีก เพื่อที่จะให้เด็กและเยาวชนที่มีบกพร่องมีโอกาสแสดงความสามารถ และสร้างศิลปะอันเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างกำลังใจให้กับเด็ก
และเยาวชนกลุ่มนี้ต่อไป โดยค่ายครั้งที่ 2 กำหนดขึ้น 14 - 18 กรกฎาคม 2543
โดยความร่วมมือของคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอสแคปองค์การสหประชาชาติ และสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
และด้วยความสนับสนุนจาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายมีเด็กและเยาวชน 5 กลุ่ม คือกลุ่มที่มีความบกพร่องทางหู ตา แขน/ ขา และปัญญา รวมถึงเด็กและเยาวชนจำนวน 100 คน อายุ 14 - 17 ปี และกลุ่มอายุ
18 - 25 ปี ผู้มีความบกพร่องทางพื้นฐานศิลปะอีก 25 คน รวมทั้งกลุ่มครู/ อาจารย์ผู้สอนศิลปะ 30 คน เข้ารับการถ่ายทอดเทคนิคต่างๆเพิ่มเติมเพื่อให้มีความรู้ทางศิลปะขั้นสูงขึ้น มีการจัดประชุมวิชาการแก่กลุ่มผู้ปกครองเด็กพิเศษ เพื่อปรับทัศนคติที่ถูกต้องให้แก่ผู้ปกครองและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
เกี่ยวกับการดูแลเด็กพิเศษร่วมกัน

"สรุปหลักการค่ายศิลปะเด็กพิเศษ พยายามพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีการเรียนรู้ร่วมกัน มีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีความเอื้ออาทรกันและกัน ตลอดจนการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และมีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยผ่านกระบวนการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะทางทัศนศิลป์ ซึ่งในค่ายครั้งที่ 1 เด็กและเยาวชนสร้างผลงานศิลปกรรมอันวิจิตรจำนวนมาก"

Ms. San Yuenwah ผู้แทนเอสแคป แห่งองค์การสหประชาชาติกล่าวว่า
การที่ 4 องค์กรสนับสนุนกิจกรรมเด็กพิเศษ นับเป็นกิจกรรมที่สำคัญมากเพราะคนมองเห็นว่าคนเด็กพิการทำอะไรไม่ได้ แต่สิ่งที่ 4 องค์กรได้ทำลงไปได้เปลี่ยนแปลงแนวคิดดังกล่าว ค่ายศิลปะเด็กพิเศษครั้งแรก เด็กๆผลิตผลงานกว่า 500 ชิ้น และในปีนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับภูมิภาคระหว่างวันที่ 12 -16 ธันวาคมนี้ เรื่อง "Campaign 2000" ณ เอสแคป องค์การสหประชาชาติ
ซึ่งค่ายศิลปะเด็กพิเศษจะเป็นค่ายแรกๆที่แสดงให้เห็นความสามารถคนพิการ


ท่านที่สนใจสามารถขอและส่งใบสมัครไปที่
1. คุณดารุณี ธรรมโพธิ์ดล หรือคุณดวงพร ลิ้มศรีตระกูล
กองวัฒนธรรมสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ โทร. 247-00013 ต่อ 409, 410

และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
2. คุณชฎากร จันทร์เลิศธนา หรือคุณเสริมศักดิ์ ศุกรวรรณ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร. 218-4596
โทรสาร 218-4605
หรือขอใบสมัครได้ทาง
E-mail Address : Channarong P@chula.ac.th
และ Channarong P@bangkok.com

3. โครงการศิลปะเด็กพิเศษ Art for All
สำนักงาน Art for All ตั้งอยู่ที่ 150 จุฬาฯ 52 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 219-2606-7
โทรสาร 219-2607