แถลงข่าวที่โรงแรม
สยามซิตี้

พณฯ นายกรัฐมนตรี
(ชวน หลีกภัย) เป็นประธานเปิดงาน
นิทรรศการ เรื่อง ศิลปะ..ทางเลือกใหม่
ในการพัฒนา วันที่ 15 พย. 2542 ณ เอสแคป องค์การสหประชาชาติ

ประธานค่ายกล่าว

ต้อนรับเมื่อเดินทาง

ถึงค่าย

คณบดีคณะศิลปกรรม

จุฬาฯ ปลูกต้นไม้

อาจารย์โคอิชิจากญี่ปุ่น

สอนปั้นหน้ากาก

อาจารย์สุชาติ วงษ์ทอง

สอนและสังเกตการณ์

ดนตรีไทย กิจกรรม

กลางแจ้ง

อาจารย์เฉลิมชัย

โฆษิตพิพัฒน์

ปิดตาวาดรูป

ผลงานกลุ่มฝีมือ

เด็กพิเศษ

กิจกรรมพิเศษ

วาดภาพด้วยปาก

"ยำใหญ่"ด้วยฝีเท้า

ล้วนๆ

กิจกรรมพิเศษ

วาดภาพด้วยปาก
และเท้า

งานกระดาษสร้างสรรค์

เป็น papermache'

ฝึกฝนการทำภาพพิมพ์

โฉมหน้าสมาชิกค่าย

งานนิทรรศการ ที่ UN

งานนิทรรศการ ที่ UN

แถลงข่าวครั้งที่ 2
14 กุมภาพันธ์ 2543
ณ สมบัติเพิ่มพูนแกลอรี่