ชื่อ : ...
รหัส : ...
เรื่องที่ต้องการค้น : .[ไม่ควรกว้างเกินไป]..
นิยามของหัวเรื่อง: ....
อ้างอิงจาก : ...[ใส่บรรณานุกรมของหนังสือที่ใช้ หรือ web ที่ใช้เขียนแบบบรรณานุกรมที่ถูกต้อง]

1. การค้นจาก Search Engines
1.1 Fulltext รายการที่ 1
Search Engines ที่ใช้ : ...
ค้นค้น : ...
เรื่องที่ค้นได้ เป็นรายการที่ ... จาก .... รายการ
ชื่อเรื่อง : ...ชื่อเรื่อง...
ได้ข้อมูลจาก URL: .....


1.2 Fulltext รายการที่ 2
Search Engines ที่ใช้ : ...
ค้นค้น : ...
เรื่องที่ค้นได้ เป็นรายการที่ ... จาก .... รายการ
ชื่อเรื่อง : ...ชื่อเรื่อง...
ได้ข้อมูลจาก URL: .....
1.3 Links รายการที่ 1
Search Engines ที่ใช้ : ...
ค้นค้น : ...
เรื่องที่ค้นได้ เป็นรายการที่ ... จาก .... รายการ
ชื่อเรื่อง : ...ชื่อเรื่อง...
ได้ข้อมูลจาก URL: .....
1.4 Fulltext รายการที่ 2
Search Engines ที่ใช้ : ...
ค้นค้น : ...
เรื่องที่ค้นได้ เป็นรายการที่ ... จาก .... รายการ
ชื่อเรื่อง : ...ชื่อเรื่อง...
ได้ข้อมูลจาก URL: .....
2. การค้นจาก CU Reference Database
2.1 Fulltext
ฐานข้อมูลที่ใช้ : ...
ค้นค้น : ...
เรื่องที่ค้นได้ เป็นรายการที่ ... จาก .... รายการ
ชื่อเรื่อง : ...ชื่อเรื่อง...
ได้ข้อมูลจาก URL: .....
2.2 Bibliography
ฐานข้อมูลที่ใช้ : ...
ค้นค้น : ...
เรื่องที่ค้นได้ เป็นรายการที่ ... จาก .... รายการ
ชื่อเรื่อง : ...ชื่อเรื่อง...
ได้ข้อมูลจาก URL: .....
งานทั้งหมด 6 ชิ้น ต้องมาจากคนละฐานข้อมูลกัน แต่เป็นหัวเรื่องเดียวกัน
คำค้นที่ใช้จะเป็นแบบเดียวกันหรือเปลี่ยนไปตามลักษณะของฐานข้อมูลก็ได้
เรื่องที่ค้นได้ คว ให้ส่งไฟล์ที่ save มาทั้งหมดพร้อมไฟล์ link ที่เป็นชื่อตัวเอง เป็น zip file มาที่ chirudee@maildozy.com