ภาพกิจกรรมปี 2550/Activities in B.E. 2550

 

 

ananda501105_s

5 พฤศจิกายน 2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิ “อานันทมหิดล” เข้าเฝ้า ณ พระราชวังสวนจิตรลดา

5 November 2550. Ananda Mahidol Scholarship recipients had an audience with HRH Princess Sirindhorn at Chitlada Palace.

 

 

 

 

 

DSCN0149_s

15 เมษายน 2550 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศอินเดีย หน้าวัดทิเบต เมืองสิลิคูรี

15 April 2550. Visiting a Thibetan monastery, Siliguri, India.

 

 

 

 

 

 

 

 

DSCN0142_s

14 เมษายน 2550 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศอินเดีย เมืองดาร์จีลิง

14 April 2550. Visiting Darjeeling, India.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSCN0110_s

11 เมษายน 2550 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศอินเดีย ถ่ายภาพหน้ารถไฟเล็ก เมืองดาร์จีลิง

11 April 2550. Riding the mini train at Darjeeling, India.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSCN0099_s

10 เมษายน 2550 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศอินเดีย หน้าวัดรุมเต็ก รัฐสิกกิม

10 April 2550. In front of Rumtek Monastery, State of Sikkim, India.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSCN0060_s

9 เมษายน 2550 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศอินเดีย ทะเลสาบชอมโค รัฐสิกกิม

9 April 2550. Visiting Tsomgo Lake, State of Sikkim, India.