ภาพกิจกรรมปี 2551/Activities in B.E. 2551

 

 

DSC_0105_s

กรกฎาคม 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิ “อานันทมหิดล” เข้าเฝ้า ณ พระราชวังมฤคทายวัน ชะอำ จ.เพชรบุรี

July 2551. HRH Princess Sirindhorn presides over the group picture of Ananda Mahidol Scholarship recipients at Maruekhathayawan Palace, Cha’am, Petburi Province.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSCN0168_s

25 มีนาคม 2551  ศึกษาดูงาน ณ ประเทศอินเดีย ถ่ายภาพขณะที่พระภิกษุกำลังเปลี่ยนจีวรถวายแก่พระประธาน (หลวงพ่อเมตตา) ภายในเจดีย์พุทธคยา

25 March 2551. A monk changing the robes of Metta Buddha, the presiding image in Buddha Gaya Stupa, India.

 

 

 

 

 

 

 

 

DSCN0145_s

24 มีนาคม 2551 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศอินเดีย ถ่ายภาพที่ธรรมเมกสถูป สารนาถ สถานที่แสดงปฐมเทศนา

24 March 2551. At Dhammeka Stupa where Buddha gave the first sermon, Sarnath, India.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSCN0097_s23 มีนาคม 2551 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศอินเดีย ถ่ายภาพที่แดนมหามงคลชัย เมืองสาวัตถี แคว้นอุตรประเทศ

23 March 2551. Maha Mangala Jaya Compound, Savatthi, Utara Pradesh State, India.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSCN0029_s

20 มีนาคม 2551 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศอินเดีย ถ่ายภาพที่สวนมะม่วงของชีวกโกมารภัช

20 March 2551. At the mango garden of Jivaka Komarabhajja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSCN0017_s

20 มีนาคม 2551 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศอินเดีย ถ่ายภาพบนทางขึ้นเขาคิชกูฏ เมืองราชคฤห์

20 March 2551 Path leading to the Vulture Peak (Gijjhakuta), Rajagaha, India.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSCN0007_s

19 มีนาคม 2551 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศอินเดีย ถ่ายภาพที่เจดีย์พุทธคยา

19 March 2551 At Buddha Gaya Stupa, India.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSCN0005_s

19 มีนาคม 2551 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศอินเดีย ถ่ายภาพหน้าท่าอากาศยานเมืองคยา

19 March 2551. At Gaya City Airport, India.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSCN0095_s

16 มีนาคม 2551 นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ รุ่น 11 ศึกษาดูงาน ณ โคกกลอย จ.พังงา ถ่ายภาพบนเครื่องบิน ซี 130 เที่ยวกลับจากภูเก็ตมายังกรุงเทพฯ

16 March 2551. The 11th class in the Program of Democratic Politics and Governance for High Level Executives, King Prachathipok Institute, had a field trip to Khokkloi, Phangnga Province. This is on the C130 plane during the inbound flight.

 

 

 

 

 

 

DSCN0048_s

15 มีนาคม 2551 นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ รุ่น 11 ศึกษาดูงาน ณ โคกกลอย จ.พังงา ถ่ายภาพบนเรือในทะเลอันดามัน

15 March 2551. The 11th class in the Program of Democratic Politics and Governance for High Level Executives, King Prachathipok Institute, had a field trip to Khokkloi, Phangnga Province. Here we are on a ship in the Andaman Sea.

 

 

 

 

 

 

 

DSCN0017_s

14 มีนาคม 2551 นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ รุ่น 11 ศึกษาดูงาน ณ โคกกลอย จ.พังงา ถ่ายภาพด้านหลังเครื่องบิน ซี 130 เที่ยวไป

14 March 2551. The 11th class in the Program of Democratic Politics and Governance for High Level Executives, King Prachathipok Institute, had a field trip to Khokkloi, Phangnga Province. This is at the back of the C130 plane before the outbound flight.