ภาพกิจกรรมปี 2552/Activities in B.E. 2552

 

 

Korean Temple 09nov25d.jpg

25 พฤศจิกายน 2552 ฟังการบรรยายธรรมโดยพระเถรวาทไทยชาวอังกฤษ ชื่อ พระบัณฑิต จิตตสังวโร และพระเซ็นเกาหลี ชาวอเมริกัน ชื่อ ชองโก สุนิม ณ วัดเซ็นเกาหลี ชื่อ วัดฮันมาอึม ซอยเอกมัย 4 กทม

25 November 2552. Pandit Cittasamvaro, an English Theravada monk, and Chongko Sunim, an American Zen monk, gave a co-dhamma talk at Hanma’uem, a Korean Zen monastery, on Soi Ekamai 4, Bangkok.

 

 

 

 

 

 

ajahn_jayasarobaan aree Jayasaro 09nov09

9 พฤศจิกายน 2552 ฟังธรรมบรรยายโดย ชยสาโรภิกขุ พระเถรวาทชาวอังกฤษ ณ บ้านอารีย์ ซอยอารีย์ ถนนพหลโยธิน กทม

9 November 2552. Jayasaro Bhikkhu, an English Theravada monk, gave a dhamma talk at Ban Ari on Soi Ari, Thanon Phahonyothin, Bangkok.

 

 

 

 

 

 

DSCN0023_s

16 ตุลาคม 2552 พานักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ รุ่น 13 ไปศึกษาดูงาน ณ อบต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ถ่ายภาพในพื้นที่ อบต.เบิกไพร

16 October 2552. The 13th class in the Program of Democratic Politics and Governance for High Level Executives, King Prachathipok Institute, had a field trip to Tambon Administration Organization of Boekphrai, Chombueng District, Rajapuri Province.

 

 

 

 

 

 

DSCN0007_s

16 ตุลาคม 2552 พานักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ รุ่น 13 ไปศึกษาดูงาน ณ อบต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ถ่ายภาพในสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน อ.จอมบึง

16 October 2552. The 13th class in the Program of Democratic Politics and Governance for High Level Executives, King Prachathipok Institute, had a field trip to Tambon Administration Organization of Boekphrai, Chombueng District, Rajapuri Province. Here is the inside of the Informal Education Office of the District of Chombueng.

 

 

 

 

 

DSCN0029_s

20 กุมภาพันธ์ 2552 นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ รุ่น 12 เสนอเอกสาร

วิชาการส่วนบุคคล ณ นาจอมเทียน จ.ชลบุรี

20 February 2552. The 12th class in the Program of Democratic Politics and Governance for High Level Executives, King Prachathipok Institute, presented academic papers at Nachomthian, Chonburi Province.

 

 

 

 

 

 

DSCN0417_s

31 มกราคม 2552 นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ รุ่น 12 ศึกษาดูงาน ณ ชะอำ จ.เพชรบุรี

31 January 2552. The 12th class in the Program of Democratic Politics and Governance for High Level Executives, King Prachathipok Institute, had a field trip at Cha’am, Petburi Province.