ภาพกิจกรรมปี 2556/Activities in B.E. 2556

 

 

DSC00047_s

16 -18 สิงหาคม 2556 นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ รุ่นที่ 17 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกาญจนบุรี

16 – 18 August 2556. The 17th class in the Program of Democratic Politics and Governance for High Level Executives, King Prachathipok Institute, held a field trip at Kanchanaburi.

 

 

 

 

 

DSC00058_s

22-23 มิถุนายน 2556 นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ รุ่นที่ 2 จัดกิจกรรม ณ เมืองสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

22 – 23 June 2556. The 2nd class in the Program of Democratic Politics and Governance for High Level Executives, King Prachathipok Institute, organized an activity at Satahip, Chonburi Province.

 

 

 

 

 

DSC00039_s

17-19 พฤษภาคม 2556 สภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาวิชาการประจำปี ณ เมืองพัทยา ชลบุรี

17 – 19 May 2556. Faculty Senate, Chulalongkorn University, organized an annual academic seminar at Phathaya, Chonburi Province.

 

 

 

 

 

 

DSC00091_s

16 มีนาคม 2556 สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมนำเสนอเอกสารวิชาการและปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ รุ่นที่ 16 ณ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

16 March 2556. King Prachathipok Institute organized a paper presentation and farewell conference for the 16th class in the Program of Democratic Politics and Governance for High Level Executives at Cha’am, Petburi Province.

 

 

 

 

DSC00083_s

1 มีนาคม 2556 นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ รุ่นที่ 16 จัดกิจกรรมเกี่ยวข้าว ณ ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

1 March 2556. The 16th class in the Program of Democratic Politics and Governance for High Level Executives, King Prachathipok Institute, organized a rice harvesting activity at Tambon Sali, Bang Plama District, Suphanburi Province.