ข้อมูลส่วนตัว
ผกากรอง

เราชื่อ ผกากรอง นามสกุล พลังต่อสู้ มีพี่น้อง 2 คน จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยสยาม ระดับ ปริญญาตรี ตอนนี้ทำงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

home