Alabum
สุนัขตัวโปรด
ชีโร่
เพื่อน
หลานรัก
กรุงเทพมหานคร
ไปเที่ยวสวนสนุกกับเพื่อน หลานรัก วัดพระแก้ว
น้องนิว น้องนิกส ์น้องมุก น้องม๊อบ
แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของกรุงเทพ คือ วัดพระแก้ว ตอนกลางคืนสวยมากค่ะ
ประจวบคีรีขันธ์
สุนัขตัวนี้มันชื่อ ชีโร่ มันเป็นสุนัขที่น่ารักขี้เล่น
ไปเที่ยวสวนสนุกกับเพื่อน
พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ สวยมากค่ะ

home