ภาพถ่ายสตูดิโอ

รูปถ่ายงานแต่ง
Design by ying & pla
address: http://www.acc.chula.ac.th/~accncj
Chulalongkorn University
Bangkok Thailand