เกี่ยวก้อย ร้อยเรียง สำเนียงภาษา
สื่อด้วยสายตา สานด้วยสายใจ
รักยังคงเดิม แต่เพิ่มสัมพันธ์ หัวใจไม่หวั่น ผูกพันไปไกล
จะยืนเคียงคู่ อยู่ด้วยใกล้ๆ ยามเธอเจ็บไข้ จะไม่ห่างหาย
ยามเธอร้อนใจ จะช่วยผ่อนคลาย จะอยู่ชิดใกล้ ให้กำลังใจกัน